RSW: "Staal en fosforslakken, niets mis mee, gebruiken we al jaren?"

 
 

Waar hebben we dat eerder gehoord?

CFK in de spuitbus. Kent u het nog?

Deze troep zat jarenlang in al onze spuitbussen. CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) zijn kunstmatige stoffen, die bestaan uit chloor (Cl), fluor (F) en koolstof (C). Het duurt heel erg lang voordat ze zijn afgebroken. Ze hebben bijzonder schadelijke gevolgen voor mens en milieu. Zo tasten CFK?s de ozonlaag aan, dragen bij aan het broeikaseffect en kunnen afwijkingen veroorzaken bij ongeboren kinderen.

TBT-houdende verf tegen aangroei op schepen...

Tbt is een giftig bestrijdingsmiddel dat sinds 1970 wordt gebruikt bij het beschilderen van zeeschepen. Het voorkomt de aangroei van algen, zeepokken en schelpdieren op de romp. Dat is prettig voor de reders maar slecht voor het milieu. Zeeslakken in de Waddenzee - zoals de wulk - veranderen van geslacht, waardoor ze kunnen uitsterven. Een verbod op tbt-houdende scheepsverf biedt uitkomst. TBT werd al verboden in Japan en Nieuw-Zeeland, maar in Europa werd tributyltin (tbt) in verf pas laat in de ban gedaan? Het opvallendste effect van tbt is de verstoring van de hormoonhuishouding bij veel zeeslakken, zoals wulken. 'Ik kreeg een schok toen ik in 1991 bij normaal gladde, vrouwelijke wulken prominente penissen aantrof', zegt dr. Cato ten Hallers-Tjabbes van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. De slakken leven op en en in het sediment, de afgezette lagen op de bodem. Daarin zit ook het tbt.

DDT? deed in het verleden stevig mee...

DichloorDifenylTrichloorethaan is een organisch, chemisch insecticide met een toxische werking op insecten. Door de slechte afbreekbaarheid en de schadelijkheid voor mens en dier door ophoping (accumulatie) in vetten, is het gebruik van DDT tegenwoordig verboden in de westerse wereld. In de derde wereld wordt tot op heden nog steeds DDT gebruikt.

PCB? daar zaten we vroeger ook niet mee...

Dioxines en dioxineachtige verbindingen zoals PCB?s (polychloorbifenylen) zijn beide groepen van chemische stoffen. Dioxines zijn afvalstoffen en komen vrij bij verbrandingsprocessen, zoals vuilverbranding. Ook werden PCB?s bewust door de mens gemaakt en toegepast in producten zoals lijm, koelvloeistoffen, verf en dergelijke.Tegenwoordig mogen PCB?s niet meer worden gebruikt, omdat de milieubelasting van PCB?s (en dioxines) te hoog is.

Asbest? niets mis mee, gebruiken we al jaren...

Asbest werd toegepast als brandwerende laag in gebouwen en schepen. Bij het verwijderen van asbest komen veel vezels vrij. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen. Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terecht komen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen.

Vlamvertragers? nooit gedacht dat daar problemen van zouden komen...

Recentelijk wordt veel aandacht besteed aan BFR?s (broombevattende vlamvertagers), die in het milieu verschijnen. Deze chemische verbindingen zijn voor mens en milieu lang niet altijd zonder gevaar. Sommige broomhoudende verbindingen verstoren bijvoorbeeld de werking van het schildklierhormoon. Deze stoffen worden zelfs teruggevonden bij dieren die in de diepe oceaan leven, wat aangeeft dat ze zich ophopen (accumuleren) in het milieu en daardoor tot ver van de bron schade kunnen aanrichten.